Szkolenia dla wszystkich użytkowników dostarczane i serwisowane przez firmę Asseco Poland S.A.

Zestaw lekcji omawiających sposoby korzystania z platformy szkoleniowej i administrowania ta platformą.

Zestaw lekcji pokazujących obsługę funkcjonalności dostępnych w programie OTM